KÖZÖSSÉGÜNK HIRDETÉSEI 2018.03.18.

KÖZÖSSÉGÜNK HIRDETÉSEI 2018.03.18.

Nagyböjt 5. vasárnapja

1. Március 18-án, vasárnap a szentmisékben országos gyűjtés lesz a Szentföld javára.
A reggeli szentmise után a gyerek kiscsoportok találkoznak. Mindkét szentmise után „varrócskás” testvéreink tartanak húsvéti vásárt az előtérben.

2. Március 19-én, hétfőn a szentmise előtt 18:30-tól nagyböjti imaórát tartunk a nagyteremben az ifjúság vezetésével. Ez jó alkalom lehet mindenkinek, hogy együtt imádkozva készüljünk a Húsvéti időszakra. Az imaóra ideje alatt lehetőség lesz szentgyónásra is. Szintén ezen a napon ünnepeljük Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyesének Főünnepét. A 19:30-kor kezdődő szentmisében lesz az édesapák megáldása.

3. Március 23-án, pénteken 18 órától Sillye Jenő és barátai éneklik a keresztutat a nagyteremben.

4. Március 25-én, Virágvasárnap Jézus Jeruzsálembe történő dicsőséges bevonulására emlékezve, a reggeli szentmisét mi is bevonulással kezdjük a Halassy uszoda elől indulva. Kérjük, hogy mindnyájan oda gyertek ¾ 9-re, és barkaágat hozzatok magatokkal! A szentmise Káposztásmegyer II-n, a Megyeri Klubban elmarad. Hívjuk a testvéreket a közös ünneplésre, a reggeli bevonulásra és szentmisére! Ezen a napon állítjuk át az órákat a nyári időszámításra. Ezért kérünk Benneteket, hogy a vasárnapi misékre az új időszámítás szerint érkezzetek!

5. Március 26-án, hétfőn 20 órától plébániai bűnbánati liturgiára hívunk mindenkit. A szentírásból felolvasott részek, és a személyes gyónás lehetősége jó alkalom a Nagyböjti megtérésre. Ebben vendég atyák is segítenek majd minket.

A SZENT HÁROM NAP ÉS HÚSVÉT:

Nagycsütörtök (márc.29.)
– 10:00 Krizmaszentelési mise a Szent István Bazilikában.
18:00 Szentmise az Utolsó Vacsora emlékére, benne a lábmosás szertartása.
– ~ 19:30-tól szentségimádás 2x egy óra

Nagypéntek (márc.30.)
18:00 Jézus szenvedésének ünneplése – igeliturgia, kereszthódolat, szentáldozás.
20:00 Keresztút a Farkaserdőben.

Nagyszombat (márc.31.)
8:00 Nagyszombati Reggeli Dicséret a kápolnában.
Egész napos szentségimádás
20:00 Húsvéti Vigília – tűzszentelés, igeliturgia, feltámadási mise.
– Szentmise után közös agapé.

Húsvétvasárnap (ápr. 01.)
– Szentmisék 9 és 18 órakor, melyekben a húsvéti ételek megáldása történik.
– Délelőtti szentmise után kórházlátogatás.
– 17 órától első vasárnapi rózsafüzér-imádság a kápolnában

Húsvéthétfő (ápr. 02.)
– 9:00 Szentmise

Előre jelezzük:
– ápr. 06. TRIFIRE várják az ifiket
– ápr. 08. a reggeli szentmisében ünnepeljük az idén elsőáldozásra készülő gyermekek kiválasztását. 11:00 Szentmise Káposztásmegyer II-n, a Megyeri Klubban


Miserend

  • vasárnapi mise: 9:00 és 18:00
  • szombati mise: 8:00
  • hétköznapi mise: 19:15

Elérhetőségek

  • A templom címe: 1048 Budapest, Nádasdy Kálmán u. 2-4.
  • Telefon/fax száma: 06 (1) 230-2687
  • Iroda nyitvatartás: hétfőn, szerdán, pénteken 10:00 – 12:00 és 17:00 – 19:00 óráig