Emmanuel atya mai homíliája – 2020.04.08

Emmanuel atya mai homíliája – 2020.04.08

Reggeli lelki kenyér

by REV. FR. EBURUAJA EMMANUEL C.

Nagyböjt 6.hete, (nagyhét) ’A’ év, szerda

 

My beloved people of God, don’t be discouraged. God love you that is why He kept you alive till today.

We have finally come to the beginning of the Easter Triduum. I know that you are worried that  you cannot come presently to give God the glory and worship due to Him. Don’t let your heart be troubled, Gods love is upon you and your family.

However, this is actually the time to worship God in our inner most heart. My friends, before we were born, God knows that this type of year will come, when His people cannot come to church.

This year’s holy week is a special one which we have never had before. Celebrating half of the Lent without the people of God and celebrating the Easter Triduum without the people of God. This is an unusual situation in the church. But in everything, we give thanks to God. He has reason for everything.

Let us continue to pray in unity. Christ our vindicator is here as Isaiah tells us today. He will free us and the world from the powers of the coronavirus. May we continue to pray.  My beloved people of God, let us not betray Jesus this time like Judas. Rather, let us be with him in prayers and worship Him in our homes. Also, hoping on the graces of Our Mother Mary to help us in this our present condition now.

God bless you.

 

Kedves testvéreim az Úrban! Ne bátortalanodjatok el! Mivel Isten szeret titeket, mind a mai napig megtartott benneteket.

Hamarosan elérkezik a Szent Három Nap. Tudom, hogy szeretnétek személyesen jönni Istenhez, hogy kifejezzétek neki járó hódolatotokat. Ne engedjétek, hogy szívetek elszomorodjék! Isten szeretete átölel titeket és családjaitokat. Igazából most van itt az ideje annak, hogy Istent a szívünk legbelsejéből imádjuk.

Barátaim! Mielőtt megszülettél volna, Isten már tudta, hogy el fog jönni az az év, amikor az ő népe nem tud majd a templomban ünnepelni.

Ebben az évben a nagyhét nagyon különleges. Soha nem tapasztaltunk még ehhez hasonlót. A nagyböjt felét, valamint a Szent Három Napot Isten népe a templomon kívül ünnepli. Nagyon szokatlan ez a helyzet az Egyházban. Mégis, mindenért hálát kell adnunk Istennek. Ő mindent tud, és mindennek oka van.

Folytassuk az imát egységben! Krisztus a mi védelmezőnk, ahogyan Izajástól ma hallhatjuk. Ő megszabadít minket és az egész világot a koronavírustól. Folytassuk az imát!

Szeretett testvéreim! Ne áruljuk el Jézust, ahogyan Júdás tette. Inkább maradjunk Vele az imában és imádjuk Őt otthonainkban. Továbbá kérjük Égi Édesanyánkat, hogy segítsen meg bennünket jelen helyzetünkben.

Isten áldjon titeket!

 

Emmanuel atya mai homíliájának hangüzenete:

https://soundcloud.com/plebania/homilia-0408-emmanuel-aVirágvasárnapi Homília és barkaszentelés

Virágvasárnapi Homília és barkaszentelés: https://youtu.be/j2-XEiwMuOwEmánuel atya ma reggeli lelki kenyere

Reggeli lelki kenyér

by REV. FR. EBURUAJA EMMANUEL C.

Nagyböjt 5. hete, ’A’ év, péntek

My beloved people don’t worry. But up smiles on your faces.  How are you doing How is everything moving?  Surely it is still very difficult for all families. Keep on hoping on God, He doesn’t fail.

Beloved people, let us look a little into this season of lent. We are coming to the pick of the Lenten season. The Lenten time is one of the most important periods of our catholic faith. May we not forget it, unfortunately, the coronavirus has taking this season away from our minds. But by the grace of God we shall all come out of it alive.

If you have been observant, since this week and in todays gospel, the discussion of Jesus and the Jews are becoming very fearful. The reason is because His crucifixion and death is gradually coming closer.  You will continue to see how their discussion will be progressing until his actual death on Friday.

The Lenten season is an important time of sober meditation of our life. It opens our eyes on our salvation history.  It helps us to understand our faith better. May we continue to be steadfast as we honestly keep praying from our homes.

My friends, dont worry, God is around you in this difficult time. And continue to meditate on this mysteries of Christ from our homes. At the end of everything, my people, God will preserve you all.

God bless you all.

Szeretett testvéreim! Ne aggódjatok! Legyen mosoly az arcotokon! Hogy vagytok? Hogy zajlanak a dolgok körülöttetek? A családoknak bizonyára most sem könnyű. Tartsatok ki a reményben! Isten nem hibázik.

Kedves testvéreim! Nézzük meg egy kicsit ezt a nagyböjti időszakot! Hamarosan a böjti időszak csúcsához közeledünk. Ez az időszak katolikus hitünk egyik legfontosabb része. Ezt ne felejtsük el! Sajnos a koronavírus miatt talán nem jut most az eszünkbe. Isten kegyelméből azonban mindannyian túléljük.

Amennyiben jól figyeltél, láthattad, hogy e héttől és a mai evangéliumban is, Jézus és a zsidók közötti párbeszéd nagyon eldurvult. Ez azért van, mert Jézus keresztre feszítése és halála egyre közeledik. Látni fogod, hogyan vezet ez a párbeszéd egészen Jézus haláláig nagypénteken.

A böjti időszak életünkben a józan elmélkedés fontos ideje. Kinyitja a szemünket üdvösségünk történetére. Segít, hogy hitünket jobban megértsük. Kitartóan folytassuk őszinte imáinkat otthonainkban.

Kedves barátaim! Ne aggódjatok, Isten körülvesz titeket ebben a nehéz időben. Folytassátok a Krisztus titkairól való elmélkedést otthon! Isten végig megőriz benneteket, kedves testvéreim!

Isten áldjon titeket!

Emmanuel atya mai homíliájának hangüzenete:

https://soundcloud.com/plebania/homilia-0403-emmanuel-a


Miserend

  • Hétköznapokon pár perces hangüzenet formájában hallhatjuk majd Béla atya vagy Emmanuel atya gondolatait az aznapi Evangéliummal kapcsolatban.
  • Vasárnaponként videóüzenetben hallgathajuk meg Béla atya prédikációját.
  • Főbb ünnepeken a szentmisét élőben közvetítik majd online a megadott csatornán keresztül.

Elérhetőségek

  • A templom címe: 1048 Budapest, Nádasdy Kálmán u. 2-4.
  • Telefon/email: 06 (1) 230-2687, 06-20-823-3007, szent3plebania (kukac) gmail.com
  • Iroda nyitvatartás: hétfőn, szerdán, pénteken 10:00 – 12:00