Alapozó felnőtt hittan

Évente sok fiatal, felnőtt érdeklődik plébániánkon az után, hogyan ismerhetné meg jobban a vallást, a kereszténységet, a katolikus egyházat.

Évente indul felnőtt csoportunk, amely alkalmat nyújt a hit felnőtt átgondolására, illetve a kereszténységgel való ismerkedésre.

A találkozások témái

Alapvető hitkérdésekkel foglalkozunk. Milyen lelki erősödést ad az imádság-elcsendesülés; és hogyan lehet kiszabadítani lelkünket a hétköznapok feszültségei közül? Mi a kapcsolat a vallások és a kereszténység között? Milyen értékeket tanulhatunk a keresztények szent könyvéből, a Bibliából? Kicsoda Jézus – és mi újat hozott a világba és a vallások történetében? Van-e szükség egyházra? Milyen hibákat követett és követ el az egyház – és mi, mai keresztények milyen egyházról álmodunk? Segít-e emberi kibontakozásunkban a hit? Támaszt ad-e világnézetünkben, emberségünkben, kapcsolatainkban, házasságunkban, gyermek nevelésünkben a hit? – A találkozások központi gondolata: hogy az igazi hit önmagunk, emberségünk kibontakozásához vezet, kapcsolataink kiegyensúlyozódásához.

A hitről való, egy iskolaéven át tartó, beszélgetések után dönthetik el a csoport tagjai, szeretnének-e elkötelezettebben a keresztények közé tartozni, szeretnének – e megkeresztelkedni, első áldozáshoz, bérmáláshoz járulni. (Vannak, akik a kötetlenebb beszélgetések folytatása mellett döntenek, mások a szentségekre készülő un. “katekumen” csoport tagjai közé jelentkeznek.)

A csoport életéről

Az együtt töltött idő egyik részét a fenti kérdésekről szóló előadások, illetve személyes beszámolók, vallomások töltik ki. Minden csoportunkat hívő keresztények egy csoportja vezeti. Vannak köztük olyan felnőttek, akik néhány éve még nem-hívőnek vallották magukat. Az ő beszámolóik különösen érdekelni szokták a jelenlevőket: vajon ők hogyan találtak választ az éppen felvetett kérdésekre. A találkozók második felében kisebb, 6-8 fős csoportokban beszélgetjük át az elhangzott témákat, s átgondoljuk, milyen hatással van, és hogyan valósítható meg az adott téma mindennapi életünkben.

A találkozások időpontja és jelentkezés

Két hetente, a hónap 1. és 3. szerdáján egy estét együtt töltünk 20:00-22:00-ig.

Jelentkezni lehet év közben is a plébánia telefonján. A csoportba kapcsolódás előtt ismerkedő beszélgetésre adunk lehetőséget a részt venni szándékozóknak.


Elérhetőségek

  • A templom címe: 1048 Budapest, Nádasdy Kálmán u. 2-4.
  • Telefon/email: 06-20-823-3007, szent3plebania (kukac) gmail.com
  • Iroda nyitvatartás: hétfőn, szerdán, pénteken 10 – 12 és 17-18:30