KÖZÖSSÉGÜNK HIRDETÉSEI 2021.04.11.

KÖZÖSSÉGÜNK HIRDETÉSEI 2021.04.11.

Húsvét 2. vasárnapja

Az Isteni irgalmasság vasárnapja

 1. Április 15-én, csütörtökön 19:30-tól a képviselő-testület találkozik online.
 2. Április 17. szombattól a vonatkozó állami és egyházmegyei rendelkezések betartása mellett, újra lehet tartani nyilvános szentmiséket templomunkban. A hétköznapi szentmisékre továbbra is a megújult világítású nagyterembe várjuk a Testvéreket a megszokott időpontban. A vasárnapi szentmiséket a téli miserend szerint tartjuk 9 és 18 órakor. A vasárnap reggeli szentmisét továbbra is online fogjuk közvetíteni.
 3. Április 19-től Béla atya és a Szociális Testvérek ismét szeretettel várnak mindenkit hétfőtől péntekig 7:20-kor közös zsolozsmázásra a kápolnába.
 4. Április 21-től újra lesz lehetőség szentségimádásra: szerdán napközben és pénteken az esti szentmise után.
 5. Megjelent az Ébresztő legújabb száma, melyet a templomban kihelyezve megtaláltok!

Előre jelezzük:

–          máj. 02.           17:00 első vasárnapi rózsafüzér-imádság a kápolnában


KÖZÖSSÉGÜNK HIRDETÉSEI 2021.03.28.

Virágvasárnap

 1. A korlátozások idején megkezdett elektromos felújítás és új világítás munkálatai a befejezéshez közelednek és várhatóan Nagyszerdára a takarítással együtt elkészülnek.

 2. A jelenlegi helyzetben Urunk Szenvedésének Vasárnapján – Virágvasárnap csak 10 órakor tartunk szentmisét, melyet online közvetítünk.(óraátállítás!)

 3. Április elsején, Nagycsütörtökön 18 órakor kezdődik az esti Szentmise AZ UTOLSÓ VACSORA EMLÉKÉRE! (közvetítés)

 4. Április másodika, Nagypéntek: AZ ÚR SZENVEDÉSÉNEK ÜNNEPLÉSÉT 15 órakor tartjuk. Ez a Nagypénteki liturgia (igeliturgia – kereszthódolat – áldoztatás), amit közvetítünk. Délelőtt 9-től 12-ig gyóntatok a plébánia belső udvarán, 17 órától lesz a katekumenek gyónása. A keresztutat 19 órától közvetítjük.

 5. Április harmadikán, Nagyszombaton, mely első szombat, Makkosmáriára zarándoklunk, ahol 10 órakor találkozunk a kegytemplomban. A kegyhely bemutatása után Rózsafüzért imádkozunk és Keresztutat járunk. 17:30-kor tartjuk a Húsvéti vigilia Szentmisét – URUNK FELTÁMADÁSA, a katekumenek részvételével, melyet szintén online közvetítünk.

 6. Húsvétra várjuk az Ébresztőplébániai újságunk megjelenését!

KÖZÖSSÉGÜNK HIRDETÉSEI 2021.03.21.

Nagyböjt 5. vasárnapja

 

 1. A korlátozások idején megkezdett elektromos felújítás és új világítás munkálatai a terveknek megfelelően haladnak és várhatóan Virágvasárnapra elkészülnek.
 1. A jelenlegi helyzetben vasárnap csak 10 órakor tartunk szentmisét, melyet online közvetítünk.
 1. Március 25-én, csütörtökön Urunk Születésének Hírüladását ünnepeljük(Gyümölcsoltó Boldogasszony)! 24-én szerdán előesti szentmisét tartunk a szokott időben. Ez a főünnep nyitja meg idei nagyböjti lelkigyakorlatunkat(márc. 24-26.), melyet az esti szentmisék keretében (18:30), Lukovits Milán atya tart. Ezen alkalmakat online közvetítjük.

KÖZÖSSÉGÜNK HIRDETÉSEI 2021.03.14.

Nagyböjt 4. vasárnapja

Az Esztergom – Budapest Főegyházmegyében 2021. március 5-én kiadott rendelkezéseknek megfelelően 2021. március 8., hétfőtől  a nyilvános istentiszteletek az egyházmegye egész területén szünetelnek. A híveket arra bátorítják, hogy otthonról az interneten vagy a tömegtájékoztatás eszközein keresztül kapcsolódjanak be a szent cselekményekbe. A vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli felmentést jelen rendelkezéssel minden hívőnek visszavonásig megadta a Bíboros Úr.

 1. A terveknek megfelelően folynak a nagyterem elektromos hálózatának felújítási munkálatai, mely várhatóan 2-3 hétig fog tartani.
 2. A korlátozások ideje alatt a vasárnapi miserend is változik templomunkban! Szentmise csak 10 órakor lesz, melyet online közvetítünk.
 3. Március 14-én, vasárnap országos gyűjtés lesz a Szentföld javára. A járványhelyzetre való tekintettel az adományaitokat a héten átutalással a plébánia számlaszámára (közlemény: Szentföld), az irodában történő befizetéssel vagy a sekrestye melletti falon található perselybe történő bedobással juttathatjátok el.
 4. Pénteken Szent József Főünnepe a Szent József évben, melyet az előesti mise nyit meg. Március 19-én 17:30-tól bekapcsolódhatunk az online közvetített imaórába, majd az ünnepi szentmisébe!
 5. Amennyiben az aktuális  járványügyi rendelkezések lehetővé teszik idei nagyböjti lelkigyakorlatunkat (márc. 24-26.) Lukovits Milán atya tartja majd az esti szentmisékben. Mindenkit szeretettel várunk, hogy lelkileg feltöltődve készülhessünk a húsvéti misztériumra

KÖZÖSSÉGÜNK HIRDETÉSEI 02.14.

Évközi 6. vasárnap

 1. Február 14-én, vasárnap a Házasság Hete lezárásaként, a reggeli szentmisében lesz jubiláns házaspárjaink megáldása. Imádkozzunk értük, és minden házaspárért, hogy a Jóisten segítségével mindig meg tudjanak újulni egymás szeretetében! Az esti szentmisét Dr. Csépányi Gábor atya tartja.
 1. Február 17-én, Hamvazószerdán megkezdődik a Nagyböjt. Ez a nap szigorú böjti nap. (14 éven felüliek ezen a napon, és nagyböjt minden péntekén, tartózkodjanak a húsevéstől, valamint a 18 és 60 év közötti felnőttek ezen a napon csak 3x étkezzenek, és egyszer lakjanak jól). Szentmisék 10:00 és 18:30-kor lesznek. Mindkét szentmisében és vasárnap is lesz hamvazás.
 2. A nagyböjti időben, igazodva a kijárási korlátozáshoz, a szentségimádásokat péntek helyett csütörtökönként 17:30-tól fogjuk tartani, péntekenként 17:30-tól pedig keresztutat járunk a nagyteremben.
 3. Február 20-án, szombaton 10 órától plébániai bűnbánati liturgiára hívunk mindenkit. A szentírásból felolvasott részek, és a személyes gyónás lehetősége jó alkalom a Nagyböjti megtérésre. Ebben vendég atyák is segítenek majd minket.

Előre jelezzük:

–       febr. 18.    17:30 szentségimádás

–       febr. 19.    17:30 keresztút

–       febr. 25.    17:30 szentségimádás

–       febr. 26.    17:30 keresztút

–       febr. 28.    a szentmisékben országos gyűjtés lesz a katolikus iskolák javára

–       márc. 1.     19:30 a képviselő-testület találkozik online

–       márc. 4.     17:30 szentségimádás

–       márc. 5.     17:30 keresztút

–       márc. 6.     első szombati zarándoklat Márianosztrára

–       márc. 7.     17:00 első vasárnapi rózsafüzér-imádság a kápolnában


Miserend

 • Hétköznap: 18:30
 • Szombat: 8:00
 • Vasárnap: 9:00 és 18:00

Elérhetőségek

 • A templom címe: 1048 Budapest, Nádasdy Kálmán u. 2-4.
 • Telefon/email: 06 (1) 230-2687, 06-20-823-3007, szent3plebania (kukac) gmail.com
 • Iroda nyitvatartás: hétfőn, szerdán, pénteken 10 – 12 és 17-19