KÖZÖSSÉGÜNK HIRDETÉSEI 2021.07.18.

KÖZÖSSÉGÜNK HIRDETÉSEI 2021.07.18.

Évközi 16. vasárnap

 

 1. Az augusztus 19-22. között Vácon tartandó felnőtt lelkigyakorlatunkra, az enyhülő járványhelyzetre való tekintettel, ismét megnyílik a jelentkezési lehetőség. Bíztatnánk mindenkit, aki hívást érez a részvételre, hogy július 20-ig adja le jelentkezését a levelezőlistára kiküldött űrlap segítségével!
 2. Főegyházmegyénk szeretettel hív és vár mindenkit augusztus 20-án, pénteken Szent István király Ünnepén a budapesti Szent István-bazilika előtti téren celebrált szentmisére és az Országos Szent Jobb Körmenetre, mellyel első Szent Királyunkra emlékezünk.
 3. A NEK Titkárság a szeptemberi Eucharisztikus Kongresszus programjaira, így a Ferenc pápa által celebrált zárómisére is, augusztus 29-ig várja a jelentkezéseket.

A kongresszuson, a nyilvános szentmiséken és az eucharisztikus körmeneten való részvételünkkel tegyünk tanúságot hitünkről a világ felé!

A pontos program és a jelentkezéshez szükséges minden információ elérhető a kongresszus honlapján, az iec2020.hu oldalon.

Előre jelezzük:

–       augusztus 1.                      18:00 első vasárnapi rózsafüzér-imádság a kápolnában

–       augusztus 12.                    20:00 Életige – Kör találkozó

 

Nyári táborok, lelkigyakorlatok időpontjai:

gyerek hittantábor                 2021. augusztus 2-6.  Pusztamarót

minihittantábor                      2021. augusztus 2-6.

felnőtt lelkigyakorlat             2021. augusztus 19-22.          Vác

ifi lelkigyakorlat                    2021. szeptember 24-26.

 

Hét ünnepnapjai:

júl. 20. kedd                Szent Apollinaris püspök és vértanú emléknapja

júl. 21. szerda              Brindisi Szent Lőrinc áldozópap és egyháztanító emléknapja

júl. 22. csütörtök         Szent Mária Magdolna Ünnepe

júl. 23. péntek              Szent Brigitta szerzetesnő, Európa társvédőszentjének Ünnepe

júl. 24. szombat          Árpád-házi Szent Kinga szűz Emléknapja


KÖZÖSSÉGÜNK HIRDETÉSEI 2021.05.30.

Szentháromság Vasárnapja

 1. Május 30-án, Szentháromság vasárnapján, plébániánk búcsújának ünnepén, a reggeli szentmisét követően 10:30-tól a Suholó néptáncegyüttes ajándékoz meg bennünket egy táncbemutatóval, majd 11:15-től egy kötetlen “Kérdezd a képviselődet” beszélgetésre hívunk titeket a KT-vel. A szokásos közös ebéd, a járványhelyzetre való tekintettel, az idén elmarad. Plébániai újságunk, az Ébresztő 150. ünnepi számát is olvashatjátok már ezen a napon! A szentmisék szüneteltetése miatt nagyböjt 5. vasárnapján Főegyházmegyénkben elmaradt a Szentföld javára tartandó gyűjtés, mely május 30-án kerül megtartásra. Kérjük, hogy lehetőségeitek szerint támogassátok a gyűjtést!
 1. Június 5-én ismét első szombati zarándoklatot szervezünk a csobánkai Szentkútra. A részletek később lesznek olvashatóak a levelezőlistán és a faliújságon! 17:00-tól plébániánk is csatlakozik a NEK által szervezett világméretű Szentségimádáshoz, mely alkalommal egy órás csendes szentségimádást tartunk templomunkban.
 1. Akik Úrnapján, június 6-án vasárnap, a reggeli szentmisében szeretnének részesülni a betegek szentségében, készületként – lehetőség szerint – vegyenek részt hétfőn (május 31.) és szerdán (június 2.) az esti szentmiséken (18:30), és végezzék el szentgyónásukat. A reggeli szentmise után jótékonysági ruhavásárt tartunk a templomkertben.10:30-kor Hegedűs Ágnes részesül a keresztség szentségében. Kérjük, imádkozzatok érte és családjáért! Ettől a naptól a vasárnap esti szentmisék a nyári miserend szerint 19 órakor kezdődnek! 18 órától első vasárnapi Rózsafüzért imádkozunk a templomban.
 1. Június 11-13. között a missziós kereszt az Újpesti Főplébániára látogat. Ezen alkalomból minden nap lelki programokkal várják az érdeklődőket a templomban. A részleteket a hirdetőtáblán olvashatjátok! Jézus Szent Szíve Főünnepén (június 11.), a péntek esti virrasztást (20:30-22:00) a missziós kereszt előtt plébániánk hívei vállalták és szeretettel várják mindazokat, akik hívást éreznek a részvételre és közös imára! Ezen a napon csak reggel 8-kor lesz szentmise templomunkban!
 1. Június 13-án, vasárnap mindkét szentmisében Te Deumot tartunk,melyben hálát adunk az elmúlt tanévért, minden kegyelméért, hitoktatóinkért, hittanosainkért.

Előre jelezzük:

–       jún. 10.                 20:00 Életige Kör találkozó

–       jún. 12.                 11:30 Petrovics Lelle részesül a keresztség szentségében

14:30 Tóth Katalin és Dr. Lotz Károly nászmisés esküvője, agapé

–       jún. 26.                 KT lelkinap

 

Nyári táborok, lelkigyakorlatok időpontjai:

ministráns tábor                     2021. július 6-11.                 Dömös

gyerek hittantábor                  2021. augusztus 2-6.            Pusztamarót

minihittantábor                      2021. augusztus 2-6.

felnőtt lelkigyakorlat             2021. augusztus 19-22.         Vác

ifi lelkigyakorlat                    2021. szeptember 24-26.

 

Hét ünnepnapjai:

jún. 1.  kedd                Szent Jusztinusz vértanú Emléknapja

jún. 2.  szerda              Szent Marcellinusz és Szent Péter vértanúk emléknapja

jún. 3.  csütörtök         Lwanga Szent Károly és társai vértanúk Emléknapja

jún. 5.  szombat          Szent Bonifác püspök és vértanú Emléknapja

jún. 6. vasárnap        Krisztus Szent Teste és Vére, Úrnapja Főünnep


KÖZÖSSÉGÜNK HIRDETÉSEI 2021.04.11.

Húsvét 2. vasárnapja

Az Isteni irgalmasság vasárnapja

 1. Április 15-én, csütörtökön 19:30-tól a képviselő-testület találkozik online.
 2. Április 17. szombattól a vonatkozó állami és egyházmegyei rendelkezések betartása mellett, újra lehet tartani nyilvános szentmiséket templomunkban. A hétköznapi szentmisékre továbbra is a megújult világítású nagyterembe várjuk a Testvéreket a megszokott időpontban. A vasárnapi szentmiséket a téli miserend szerint tartjuk 9 és 18 órakor. A vasárnap reggeli szentmisét továbbra is online fogjuk közvetíteni.
 3. Április 19-től Béla atya és a Szociális Testvérek ismét szeretettel várnak mindenkit hétfőtől péntekig 7:20-kor közös zsolozsmázásra a kápolnába.
 4. Április 21-től újra lesz lehetőség szentségimádásra: szerdán napközben és pénteken az esti szentmise után.
 5. Megjelent az Ébresztő legújabb száma, melyet a templomban kihelyezve megtaláltok!

Előre jelezzük:

–          máj. 02.           17:00 első vasárnapi rózsafüzér-imádság a kápolnában


KÖZÖSSÉGÜNK HIRDETÉSEI 2021.03.28.

Virágvasárnap

 1. A korlátozások idején megkezdett elektromos felújítás és új világítás munkálatai a befejezéshez közelednek és várhatóan Nagyszerdára a takarítással együtt elkészülnek.

 2. A jelenlegi helyzetben Urunk Szenvedésének Vasárnapján – Virágvasárnap csak 10 órakor tartunk szentmisét, melyet online közvetítünk.(óraátállítás!)

 3. Április elsején, Nagycsütörtökön 18 órakor kezdődik az esti Szentmise AZ UTOLSÓ VACSORA EMLÉKÉRE! (közvetítés)

 4. Április másodika, Nagypéntek: AZ ÚR SZENVEDÉSÉNEK ÜNNEPLÉSÉT 15 órakor tartjuk. Ez a Nagypénteki liturgia (igeliturgia – kereszthódolat – áldoztatás), amit közvetítünk. Délelőtt 9-től 12-ig gyóntatok a plébánia belső udvarán, 17 órától lesz a katekumenek gyónása. A keresztutat 19 órától közvetítjük.

 5. Április harmadikán, Nagyszombaton, mely első szombat, Makkosmáriára zarándoklunk, ahol 10 órakor találkozunk a kegytemplomban. A kegyhely bemutatása után Rózsafüzért imádkozunk és Keresztutat járunk. 17:30-kor tartjuk a Húsvéti vigilia Szentmisét – URUNK FELTÁMADÁSA, a katekumenek részvételével, melyet szintén online közvetítünk.

 6. Húsvétra várjuk az Ébresztőplébániai újságunk megjelenését!

KÖZÖSSÉGÜNK HIRDETÉSEI 2021.03.21.

Nagyböjt 5. vasárnapja

 

 1. A korlátozások idején megkezdett elektromos felújítás és új világítás munkálatai a terveknek megfelelően haladnak és várhatóan Virágvasárnapra elkészülnek.
 1. A jelenlegi helyzetben vasárnap csak 10 órakor tartunk szentmisét, melyet online közvetítünk.
 1. Március 25-én, csütörtökön Urunk Születésének Hírüladását ünnepeljük(Gyümölcsoltó Boldogasszony)! 24-én szerdán előesti szentmisét tartunk a szokott időben. Ez a főünnep nyitja meg idei nagyböjti lelkigyakorlatunkat(márc. 24-26.), melyet az esti szentmisék keretében (18:30), Lukovits Milán atya tart. Ezen alkalmakat online közvetítjük.

Elérhetőségek

 • A templom címe: 1048 Budapest, Nádasdy Kálmán u. 2-4.
 • Telefon/email: 06-20-823-3007, szent3plebania (kukac) gmail.com
 • Iroda nyitvatartás: hétfőn, szerdán, pénteken 10 – 12 és 17-18:30