A templomház bemutatása

TEMPLOMUNK NÉVADÓJA

Plébániánk 1989-ben alapult, egy templom nélkül tervezett új lakótelepen. Indulásunkkor Jézus szava volt a bizonyosságunk:
“Legyenek mindnyájan egy!… Ebből ismerje meg a világ, hogy te küldtél engem” (Jn 17,23).
Emberi elégtelenségünk tudatában próbáltunk hinni Jézus ígéretének, és ezt tettük plébániai életünknek, családjainknak, csoportjainknak céljává, mottójává. Azóta, minden elesésünk után is, Jézus ígéretének beteljesedését tapasztaljuk újra és újra. Ezért választottuk plébániánk ideáljának – és nevének – a Szentháromságot.

TÁBLA A BEJÁRATNÁL

Templomunk bejáratánál egy márványtáblát helyeztünk el. A táblára vésett szövegben képviselőtestületünk plébániánk születésének alapelveit fogalmazta meg, emlékeztetőül önmagunk és vendégeink számára.
1989-ben a helyzet reménytelen volt a 30.000-es lakótelepen. Az első misére 30.000-ből, bár küldtünk meghívókat, csak 80 ember (közülük sok gyermek) jött el. Hogy fog itt templom, közösség épülni? A két atya ezzel a hittel jött: Ahol szeretik egymást, ott él Isten, ott láthatóvá válik Isten. Ahol ketten vagy hárman Jézus nevében összejönnek – Jézus szeretetében – ott Jézus él és ő fog működni!

A táblán levő kifejezések rövid magyarázata

A táblát az első képviselőtestület írta meg: mintegy személyi igazolványként. Napokon át javítgattuk, hogy a mi életünk megfogalmazása legyen. Magából az EMBERBŐL kiindulva mondhatnánk el, keresve azt, ami mindnyájunkban benne van – a látogató belegondolhasson: ez számomra is igazság – szinte mindent belső vágyainkkal köthetnénk össze a szövegekben
Lelki templom: Számunkra maga Isten a Végtelen Szeretet: a „lelki templom”: ahol szeretnek, ott él Isten. Ezért tartjuk a lelki templom építését azóta is fontosabbnak, mint magát a kő templomét.

Sokféleség – egység – lemondás – elvesztés. Nevünk: Szentháromság. Ez egy hit-titok: azt jelenti, hogy Isten nem magányos!, hanem szeretet-közösség. Egy Isten: három személy egysége. Magunkban is felfedezhetjük; szeretnénk külön lenni, önálló személyek lenni, és szeretnénk mégis egy lenni. Ez Isten titka. És erre hív minket: legyünk egyek szeretetben. Arról fognak minket megismerni: mert ott köztünk van Isten.

„Jézus nevében jövünk össze” – igaznak tartjuk Jézus ígéretét, ha szeretetben vagyunk együtt, Ő, az Isten, megjelenik köztünk. Igaz ez a családunkra, a munkahelyünkre is. Mindannyiunk életére. mindnyájan a teljes elfogadásra, a teljes megbocsátásra, a teljes békére vágyunk. Ennek lehetünk részesei Jézus ígérete szerint, ha mi magunk is törekszünk lemondani elképzelésünkről, akaratunkról, egymás kedvéért.

Pénzügyek, adományok az építkezés kapcsán – A keresztény testvérek szeretet-adományaiból épült – egész Európából. Sok pénzadományt kaptunk, de pl. használt ruhákat, amelyeket olcsón el tudtunk adni.  És pl. tetőnk összes faanyagát. – A termek elnevezése utal az ajándékozó országokra. Most persze mi is próbálunk segíteni másoknak, egymásnak, a szegényeknek: Erdély, Kárpátalja, Karitász bolt házunkban

Az utolsó mondat a táblán: Már kész volt az előző szöveg, amikor többen javasolták, tegyünk még egy mondatot hozzá: A történet nincs befejezve. Folytatódnia kell. Valahányszor összejövünk lelki templomot kell építenünk.

ELŐTÉR

Célunk volt: hogy a kapu ne az utcára nézzen, ahonnan haza szaladnak az emberek. Hanem legyen egy előtér, ahol megállhatnak, ahol beszélgetnek egymással. A lakótelepi embernek találkozásra van szüksége.

Ha felnézünk, sok képet látunk: Plébániánk születése. Az 1-es sorszámtól indul a történet – amikor még egy lakótelepi panel-lakásban jöttünk össze, ünnepeltük a szentmisét, vagy tartottuk a felnőtt vagy részben az ifi csoportokat is (Gyermek hittanokat iskolában).

KÁPOLNA

A szentségi kápolna házunk szíve, a csend és az imádság helye. Itt ünnepeljük hétköznapokon a szentmisét. Itt tartjuk szentségimádásainkat: pénteken (az iroda nyitvatartás alatt) egész nap. Általában itt tartjuk a temetési szertartásokat.

A három üvegablak

Atya-Fiú-Szentlélek: – Teremtés – Feltámadás – Szentlélek kiáradása. Az üvegablakokat a Loppianóbeli Centro Ave készítette, hasonlóan a Mária szobrot, s a Feltámadott-Feszület szobor mintáját is. Loppiano a Fokoláre Mozgalom városkája, egy központ, ahol a szeretet, az egység lelkiségét élik, amit mi is gyakorlunk. Az üvegablakok a Szentháromság személyeinek jelképei. A tabernákulum is a Szentháromságra utal. Ez az ige volt indulásunk alapja, ezt akartuk névként megélni.

NAGYTEREM

Többcélú nagyterem: itt tartjuk a vasár- és ünnepnapi szentmiséket, nagyobb közösségi programjainkat (pl.adventi koszorúkötés, nagyszombati agapé, karácsonyi pásztorjáték stb.). A szentmisék időpontja a miserendben olvasható.

A találkozóknak van egy igéjük.  És ezt az igét próbáljuk életre váltani, és a záró csoportbeszélgetésen megbeszélni, hogyan éltük. Pl. egy szilveszter stb. alkalmával. A találkozóknak apostoli jellege is van: Pl. koszorúkötés, vagy szilveszter: meghívunk olyan ismerősöket, akik közelednek a hithez, de szentmisére vallásos összejövetelre még nem akarnak eljönni. Egy közös rendezvényen családi körben itthon tudják érezni magukat. Többen indultak el a hit felé egy adventi koszorúkötésen vagy kiránduláson, más rendezvényen

Oltárkép

A kereszténység legnagyobb titka: Isten a kereszten. Abszurd. Bűneink, fájdalmaink, halálunk mélysége rejtőzik e titokban. Hitünk: hogy a világban van sok sötétség: de Jézusban Isten legyőzte a sötétséget. És nekünk is a világosság tanúinak kell lennünk. A szőttes alsó része a bűn sötétjét jelzi, amelyet legyőzött Krisztus, és mi beléphetünk az új életbe: Igazságban, Szeretetben. A ragyogó tabernákulum – a sötétség és világosság metszőpontjában – az Eukarisztia titkát sugározza.

HITTANTERMEK

Hittancsoportjainkat először az atyák vezették. De maguk mellé vettek segítségeket, akik velük együtt készültek fel az órára: elmondták nekik mit jelent a hitnek ez az anyaga. Később ők lettek a hittanok vezetői (többen végeztek teológiát, mások végigjárták a 3 éves „alapképzést”, felnőtt-katekumen hittanainkon). A hittanoknak van két vezetője: de mellettük van egy kis csoport, hogy Jézus működhessen közöttük. Pl. A hittel ismerkedő csoportba beleveszünk olyanokat, akik tavaly keresztelkedtek meg, akik még nagyon hasonló cipőben járnak, mint a most hittel ismerkedők. A keresztelői csoportban vannak hívő keresztelésre váró szülők.

Szent Ferenc terem (gyermekmegőrző): a nagyteremre néző, hangosítóval ellátott üvegfalú helyiség, ahol a szülők – a még csendben figyelni nem tudó gyermekeikkel együtt – részt vehetnek a szentmisén. Hittancsoportok találkozására is használjuk. A Szent Ferenc terem házirendje.

Szent Flórián terem:  lelki olvasmányok, videofilmek kölcsönzési helye; egyúttal hittanokra is használt terem.

Szent Márton és Szent Erzsébet termek: gyermekek, fiatalok, felnőttek hitoktatásának helye. Szerdán délelőttönként 10:00 – 11:30 között itt folyik baba-mama klubunk, amelyen gyesen lévő édesanyák találkoznak, ismerkednek, beszélgetnek, kisgyermekeikkel játszanak.

Szent Gellért terem: gyermekek, fiatalok, felnőttek hitoktatásának helye. Szerdánként gitár-iskolánknak ad helyet.

TORNATEREM

Közös játék és sport helye kicsiknek és nagyoknak: mozgássérültek tornája, sérültek találkozója, ének-zenekari próba, tánccsoport, ping-pong, filmklub, ifjúsági Topy klub.

KARITÁSZ BOLT

Itt kedvezményes ruhaneműhöz és egyes élelmiszerekhez juthatnak az arra rászorulók, a Szent Erzsébet a Szegényekért Alapítvány szolgálata által. A Karitasz-bolt nyitvatartása. Ruhaneműk és más adományok fogadása: irodaidőben.

URNATEMETŐ

Urnatemető: 1600 urnafülkével rendelkezik. Szőlőssy Enikő szobrászművész alkotásai díszítik. Urnatemetőnk nem nyilvános temető, hanem plébániánk hívei számára készítettük azt. A korábbi években elfogadtuk ugyan sokaknak temetési kérelmét is, de néhány éve meg kellett állapítanunk, hogy az urnahelyeknek mintegy fele betelt. Ezért azóta valóban csak hívő közösségünk tagjainak porait tudjuk fogadni, és temetőnkbe temetni. Az Urnatemető nyitvatartása.

IRODA

A plébánia hivatalos helyisége. Itt lehet keresztelésre, házasságkötésre stb. jelentkezni, temetéseket intézni. Az iroda nyitvatartása.

GYÓNTATÓ ÉS BESZÉLGETŐ SZOBÁK

Béla atya fogadószobája. Lelkibeszélgetések és gyóntatás helye, ahol a lelkipásztorral előre egyeztetett időpontban találkozhatunk. Szentgyónás.

PROKOP TEREM

A nagyterem és a belső udvar közti átjáró. Falait a külföldön is ismert, neves festőművész-paptól, Prokop Pétertől ajándékba kapott képei díszítik.

BELSŐ UDVAR

Csoportos beszélgetésekre alkalmas hely.


Elérhetőségek

  • A templom címe: 1048 Budapest, Nádasdy Kálmán u. 2-4.
  • Telefon/email: 06-20-823-3007, szent3plebania (kukac) gmail.com
  • Iroda nyitvatartás: hétfőn, szerdán, pénteken 10 – 12 és 17-18:30