KÖZÖSSÉGÜNK HIRDETÉSEI 2024.03.17.

KÖZÖSSÉGÜNK HIRDETÉSEI 2024.03.17.

 1. Nagyböjt 5. vasárnapja
 2. Március 17-én, vasárnap a reggeli szentmise után a gyerek kiscsoportok találkoznak.
  Szintén ezen a vasárnapon a szentmisékben országos gyűjtés lesz a Szentföld javára.
 3. Március 18-án, hétfőn 18:30-tól előesti szentmisét tartunk Szent József Főünnepéről.
 4. Március 19-én, kedden Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyesének Főünnepén a 18:30-kor kezdődő szentmisében lesz az édesapák megáldása.
 5. Március 21-én, csütörtökön 19:30-tól plébániai bűnbánati liturgiára hívunk mindenkit. A szentírásból felolvasott részek, és a személyes gyónás lehetősége jó alkalom a Nagyböjti megtérésre. Ebben vendég atyák is segítenek majd minket.
 6. Március 22-én, pénteken az esti mise után kb. 19:15-től Sillye Jenő és barátai éneklik a keresztutata nagyteremben.
 7. Március 24-én, Virágvasárnap Jézus Jeruzsálembe történő dicsőséges bevonulására emlékezve, a reggeli szentmisét mi is bevonulással kezdjük a Halassy uszoda elől indulva. Kérjük, hogy mindnyájan oda gyertek 9 órára, és barkaágat hozzatok magatokkal!
  A szentmise Káposztásmegyer II-n, a Megyeri Klubban elmarad. Hívjuk a testvéreket a közös ünneplésre, a reggeli bevonulásra és szentmisére!

A SZENT HÁROM NAP ÉS HÚSVÉT:

Nagycsütörtök (márc.28.)

10:00 Krizmaszentelési mise a Szent István Bazilikában

14:00 Ministráns próba

18:00 Szentmise az Utolsó Vacsora emlékére, benne a lábmosás szertartása

19:30-tól 22:30-ig szentségimádás

Nagypéntek (márc.29.)

9:00 Nagypénteki Reggeli Dicséret

10:00 Elsőáldozásra készülő gyerekek gyónása

14:00 Ministráns próba

15:00-17:00 Gyóntatás

18:00 Jézus szenvedésének ünneplése – igeliturgia, kereszthódolat, szentáldozás.

20:00 Keresztút a Farkaserdőben.

Nagyszombat (márc.30.)

9:00 Nagyszombati Reggeli Dicséret

Egész napos szentségimádás

9:30-12:00 Gyóntatás

14:00 Ministráns próba

16:00-18:00 Gyóntatás

20:00 Húsvéti Vigília – tűzszentelés, igeliturgia, feltámadási mise.

Szentmise után közös agapé.

Húsvétvasárnap (márc.31.)

Ezen a napon állítjuk át az órákat a nyári időszámításra!

Szentmisék 9 és 18 órakor, melyek végén a húsvéti ételek megáldása történik.

A reggeli szentmisében Lackó-Pető Ágoston részesül a keresztség szentségében. Imádkozzunk érte és családjáért!

Húsvéthétfő (ápr. 1.)

10:00 Szentmise

Előre jelezzük:

–       márc. 25.   Urunk Születésének Hírüladása (Gyümölcsoltó Boldogasszony) Főünnepe a Nagyhét miatt átkerül április 8-ra!

– .   ápr. 7.       a reggeli szentmise után a gyerek kiscsoportok találkoznak

                      17:00 első vasárnapi rózsafüzér-imádság a kápolnában

 

Nyári táborok, lelkigyakorlatok időpontjai:

Abruzzo zarándoklat             2024. 7. 1-7.

ministráns tábor                     szervezés alatt

gyerek hittantábor                  szervezés alatt

felnőtt lelkigyakorlat             2024. 8. 17-20. Vác

ifi lelkigyakorlat                    szervezés alatt

 

 

Hét ünnepnapjai:

márc. 18.         hétfő               Jeruzsálemi Szent Cirill püspök és egyháztanító emléknapja

márc. 19.         kedd                Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyesének Főünnepe

márc. 23.         szombat          Mongroveóji Szent Turbius püspök emléknapja

márc. 24.         vasárnap         Urunk Szenvedésének Vasárnapja, Virágvasárnap


Elérhetőségek

 • A templom címe: 1048 Budapest, Nádasdy Kálmán u. 2-4.
 • Telefon/email: 06-20-823-3007, szent3plebania (kukac) gmail.com
 • Iroda nyitvatartás: hétfőn, szerdán, pénteken 10 – 12 és 17-18:30