KÖZÖSSÉGÜNK HIRDETÉSEI 2024.03.24.

KÖZÖSSÉGÜNK HIRDETÉSEI 2024.03.24.

Urunk Szenvedésének Vasárnapja

VIRÁGVASÁRNAP

  1. Március 24-én, Virágvasárnap Jézus Jeruzsálembe történő dicsőséges bevonulására emlékezve, a reggeli szentmisét mi is bevonulással kezdjük a Halassy uszoda elől indulva. Kérjük, hogy mindnyájan oda gyertek 9 órára, és barkaágat hozzatok magatokkal!
    A szentmise Káposztásmegyer II-n, a Megyeri Klubban elmarad. Hívjuk a testvéreket a közös ünneplésre, a reggeli bevonulásra és szentmisére!
  1. Az ünnepre megjelent az Ébresztő legújabb száma, melyet az előtérben megtaláltok!
  2. Hétfőn, kedden és szerdán (márc.25., 26., 27.) a szentmisék a szokott időben kezdődnek (18:30).
  3. Március 25. Urunk Születésének Hírüladása (Gyümölcsoltó Boldogasszony) Főünnepe a Nagyhét miatt átkerül április 8-ra!
  4. Március 27-én, szerdán a szentségimádás elmarad, de a kápolna irodaidőben nyitva lesz. Kérünk Mindenkit, hogy a Nagycsütörtöki és a Nagyszombati szentségimádásra jöjjön.

A SZENT HÁROM NAP ÉS HÚSVÉT:

Nagycsütörtök (márc.28.)

10:00 Krizmaszentelési mise a Szent István Bazilikában

14:00 Ministráns próba

18:00 Szentmise az Utolsó Vacsora emlékére, benne a lábmosás szertartása

19:30-tól szentségimádás (másnap 6-ig)

Nagypéntek (márc.29.)

9:00 Nagypénteki reggeli dicséret és olvasmányos imaóra

10:00 Elsőáldozásra készülő gyerekek gyónása

14:00 Ministráns próba

15:00-17:00 Gyóntatás

18:00 Jézus szenvedésének ünneplése – igeliturgia, kereszthódolat, szentáldozás.

20:00 Keresztút a Farkaserdőben.

Ez a nap szigorú böjti nap. (14 éven felüliek tartózkodjanak a húsevéstől, valamint a 18 és 60 év közötti felnőttek legfeljebb csak 3x étkezzenek, és egyszer lakjanak jól).
A böjt ajánlott Nagyszombaton is, a Húsvéti Vigíliáig!

Nagyszombat (márc.30.)

8:00 Nagyszombati reggeli dicséret és olvasmányos imaóra

Egész napos szentségimádás

9:00-12:00 Gyóntatás

14:00 Ministráns próba

16:00-18:00 Gyóntatás

20:00 Húsvéti Vigília – Fényliturgia, az Ige liturgiája, a Keresztség liturgiája, az Eukarisztia liturgiája

Szentmise után közös agapé.

Húsvétvasárnap (márc.31.)

Ezen a napon állítjuk át az órákat a nyári időszámításra!

Szentmisék 9 és 18 órakor, melyek végén a húsvéti ételek megáldása történik.

A reggeli szentmisében Lackó-Pető Ágoston részesül a keresztség szentségében. Imádkozzunk érte és családjáért!

Húsvéthétfő (ápr. 1.)

10:00 Szentmise

Előre jelezzük:

– ápr. 7.           a reggeli szentmise után a gyerek kiscsoportok találkoznak

17:00 első vasárnapi rózsafüzér-imádság a kápolnában

– ápr. 8.           19:30 zenés szentségimádás papjainkért és papi hivatásokért

– ápr. 14.         11:00 Szentmise Káposztásmegyer II-n, a Megyeri Klubban

 

Nyári táborok, lelkigyakorlatok időpontjai:

Abruzzo zarándoklat             2024. 7. 1-7.

ministráns tábor                     szervezés alatt

gyerek hittantábor                  szervezés alatt

felnőtt lelkigyakorlat             2024. 8. 17-20. Vác

ifi lelkigyakorlat                    szervezés alatt


Elérhetőségek

  • A templom címe: 1048 Budapest, Nádasdy Kálmán u. 2-4.
  • Telefon/email: 06-20-823-3007, szent3plebania (kukac) gmail.com
  • Iroda nyitvatartás: hétfőn, szerdán, pénteken 10 – 12 és 17-18:30